Hällristning L1970:8885 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,65x1,5 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skeppsfigurer, 2 linjer, 1 fragment och 6 skålgropar. Skeppen är 52-1,52 cm l, av dubbellinjetyp, det längre med bemanningsstreck. Linjerna, parallella, är 0,44-1 m l. Fragmentet är 14 cm l. Skålgroparna är 3,5-5,5 cm diam och 0,4-0,8 cm dj. Belägen på en S-sluttande, vittrad hällyta. (RAÄ dnr 326-2595-2010)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m ÖSÖ om åkerhörn, 43 m SSV om uthushörn (SV)."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.371996
Longitud: 11.476864
Lämnings-ID: L1970:8885
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 476:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8885