Hällristning L1970:8876 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,2x2,8 m (NÖ-SV), bestående av 11 skepp, 2 människofigurer, 1 djurfigur, 11 åder, 7 streck, prickar och fragment, samt 3 skålgropar. Skeppen, 18-80 cm l, varav 5 av enkellinjetyp, därav 3 med bemanningsstreck; 4 av dubbellinjetyp, därav 3 med bemanningsstreck och 1 med spantstreck; 2 med helt uthugget skrov, varav 1 med 2 stycken bemanningsstreck. Människofigurerna, 23-38 cm l, streckgubbetyp med uppsträckta armar, varav 1 är fallisk och med svärd i handen. Djurfiguren, 22 cm l, fyrbent, med spjut (?) utstickande ur bröstet. Ådren, 18-30 cm l. Streck, prickar och fragment, 10-22 cm l. Skålgroparna, 3-5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen på VSV-sluttande häll. (RAÄ dnr. 3.4.2-2438-2012) För äldre beskrivning, se skannat bokuppslag."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8,5 m NV om RAÄ nr. Brastad 137:3."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.364941
Longitud: 11.45981
Lämnings-ID: L1970:8876
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 137:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8876