Hällristning L1970:8863 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1.4x0.29 m (Ö-V), bestående av 1 skepp med 5 människofigurer ombord på skeppet. Skeppet är 140 cm l, konturristat. Människofigurerna är 15-20 cm l, varav fyra är konturristade och en helt uthuggen. Två är skadade av vittring. Ristningen är grunt huggen och något otydlig. Belägen på en av rinnande vatten mörkfärgad berghäll. Mycket egenartad ristning. Skisser och foton i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll på S-sluttande avsats. Ljung- och buskvegetation."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"42 m V om kraftledningsstolpe och 6 m NNÖ omtelefonledningsstolpe, under telefonledning och vid sprängkant."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.430765
Longitud: 11.476638
Lämnings-ID: L1970:8863
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 1:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8863