Hällristning L1970:8849 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,9 x 2,4 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 6 skeppsfigurer, 5 obestämbara figurer och 1 älvkvarn. Skeppsfigurerna är 43-200 cm långa, varav 5 är dubbellinjiga och en har helt uthugget skrov, samtliga med bemanningsstreck. De obestämbara figurerna är linjer, 23-50 cm långa. Älvkvarnen är 6 cm diam och 1 cm djup. Bellägna på VSV-sluttande vattenöversilad berghäll. (Raä dnr:326-3199-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2.9x2.4 m (ÖNÖ-VSV, bestående av 4 skepp och 3 fragmentariska figurer. Skeppen är 49-200 cm l och konturristade. De fragmentariska figurerna är 26-28 cm l och består av linjer, troligen rester av skepp. Belägna ovanför det översta skeppet. Ristningen belägen på SV-sluttande hällyta."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV-sluttande vattenöversilad berghäll. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"0,7 m NV om stenblock (0,8x0,8x0,8 m)"
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.420166
Longitud: 11.456895
Lämnings-ID: L1970:8849
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 21:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8849