Hällristning L1970:8848 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,8x0,55 m (NV-SÖ), bestående av 2 skepp, 52-79 cm l, dubbellinjetyp, det större med spantstreck. Belägen på svagt SV-sluttande häll i markväg. (Raä dnr:326-3199-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 0.79 x 0.52 m (NV-SÖ), bestående av 2 skepp. Skeppen är 52-57 cm l, dubbellinjiga. Det större har spantstreck. Nötta och något otydliga. Vid besiktningen 1976 var ristningen täckt med ett tunt jordlager, vilket mycket lätt kunde tas bort. Ristningen belägen på svagt SV-sluttande berghäll. Foto i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt SV-sluttande berghäll. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I markväg. I grindhål, 2,5 m ÖSÖ om västligaste grindstolpen. - - Äldre orienteringsuppgifter: I markväg och under grind i stengärdesgård och 23 m N om NÖ-hörnet av stor jordkällare och 2.5 m ÖSÖ om västligaste grindstolpe."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.431723
Longitud: 11.481216
Lämnings-ID: L1970:8848
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 8:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8848