Hällristning L1970:8838 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,3x2,3 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp, 9 människofigurer, 15 övriga figurer och 37 skålgropar. Skeppen är ca 40-70 cm l, varav 1 av dubbellinjetyp med spantsstreck och 2 av enkellinjetyp, därav 1 med bemanningsstreck. Människofigurerna är ca 20-25 cm l, samtliga med lyfta armar och korta ben, varav 7 med helt uthuggen kropp. 2 av människofigurerna har spiralformade armar. Fragmenten är ca 5-25 cm stora. Skålgroparna är ca 3-5 cm diam. Belägen på brant SSÖ-sluttande häll. (RAÄ dnr. 326-1575-2012) Äldre beskrivning: Hällristning, 3,3x2,1 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp, 9 människofigurer, 1 djurfigur (?), 11 fragmentariska figurer och 35 älvkvarnar.Skeppen är 36-38 cm l, av enkelllinjetyp. Ett ha rbemanningsstreck. Människofigurerna är 17-25 cm, helt uthuggna. Två har armar med spiralavslutning. Djurfigurerna är 18 cm. De fragmentariska figurerna är 9-23 cm. Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0.5-1 cm dj. Ristningen belägen på brant SSÖ-sluttande häll. Skiss i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark, lövskog."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m VNV om Raä nr. Bro 14:1."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.433605
Longitud: 11.482645
Lämnings-ID: L1970:8838
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 14:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8838