Hällristning L1970:8837 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1.8x0.3 m (N-S), bestående av 2 fragmentariska figurer. Dessa är 22 respektive 33 cm l. Ristningen belägen på SÖ-sluttande häll. Foto av nr 1 i inventeringshandlingarna. Skiss över nr 1 och 3-5i inventeringshandlingarna. Anmälan: Ny beskrivning efter specialinventering/dokumentation av Vitlycke museum, 2004. Hällristning 2,45x1,45 m (SV-NÖ) bestående av 1 skeppsfigur och 2 böjda linjer. Skeppsfiguren är 60 cm lång, enkellinjigt och med bemanningsstreck, samt med djurhuvudstäv. De obestämbara figurerna, två böjda linjer är 22-30 cm långa."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV-sluttande vattenöversilad berghäll."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m NNÖ om kant av mindre stenbrott och 20 m SSÖ om kraftsledningsstolpe."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.430991
Longitud: 11.478289
Lämnings-ID: L1970:8837
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 3:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8837