Hällristning L1970:8822 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, bestående av två ytor. Hällristningsyta A, 1,45x1,4 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp, 1 människofigur, 1 obestämbar figur, 1 böjd linje, 1 helhuggen yta och 26 skålgropar. Skeppen är 36-52 cm l, 2 av dubbellinjetyp och 1 av enkellinjetyp, alla med spiralstävar med öron och bemanningsstreck. Människofiguren är 49 cm l, med helt uthuggen kropp, "skålgropshuvud", ben med vader och armar med fem fingrar. Den obestämbara figuren är 34 cm l, överhuggen av en skålgrop. Den böjda linjen är 21 cm l. Den helhuggna ytan är 7x7 cm. Skålgroparna är 1,5-5,5 cm diam och 0,2-1 cm dj, den minsta mellan människofigurens ben, en av de större med ett skaft, 5 cm l. Belägen på SV-sluttande, vattenöversilad häll. 1,4 m Ö om yta A är: Hällristningsyta B, bestående av en obestämbar figur, 10x9 cm (NNÖ-SSV). Belägen på SV-sluttande häll. (RAÄ dnr 326-2595-2010)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m Ö om landsväg vid en punkt 40 m S om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.367133
Longitud: 11.472631
Lämnings-ID: L1970:8822
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 141:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8822