Hällristning L1970:8811 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,4x2,4 m (NÖ-SV), bestående av 5 skepp, 1 människofigur, 1 fotsuleliknande figur, 1 vagnsfigur, ca 10 fragment, linjer och prickhuggningar, samt 5 skålgropar. Skeppen är 13-58 cm l, 1 av enkellinjetyp med djurhuvudstäv och utan bemanningsstreck; 1 av dubbellinjetyp utan bemanningsstreck och 3 helt uthuggna utan bemanningsstreck. Människofiguren är 15 cm l, streckgubbetyp. Den fotsuleliknande figuren är 20 cm l, delvis prickhuggen. Vagnsfiguren är 40x30 cm, tvåhjulig och dragen av två hästar, 24 cm l. Skålgroparna är 2,5-4,5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen på SV-sluttande häll, delvis i vattenrinning. (RAÄ dnr 326-1664-2010) För äldre beskrivning, se Skannat dokument under referenser."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.376363
Longitud: 11.463444
Lämnings-ID: L1970:8811
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 128:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8811