Hällristning L1970:8798 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1.1x0.4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp och 2 älvkvarnar. Skeppet är 25 cm l, fragmentariskt och helt uthugget. Älvkvarnarna är 4 cm diam och 1 cm dj. Ristningen belägen på SÖ-sluttande häll i gångväg till hus på tomtmark. Anmälan: Ändrad beskrivning efter specialinventering/dokumentation av Vitlycke museum, 2004. Vid dokumentationstillfället kunde inte skeppsfiguren återfinnas trots släpljus. Älvkvarnarna var 4-4,5 cm diam och 0,5 cm djupa. Ristningen kraftigt nedsliten då den ligger mitt i gångväg."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV-sluttande vattenöversilad berghäll."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m Ö om RAÄ nr 3:9 och 7 m NV om stugas N-hörn. I gångväg."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.430653
Longitud: 11.478597
Lämnings-ID: L1970:8798
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 3:10
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8798