Hällristning L1970:8785 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,05x0,65 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp, 1 "cup and ring" och 5 skålgropar. Skeppet är 38 cm l, enkellinjetyp med bemanning. "Cup and ring" med ögla, 22 cm l. Skålgroparna är 2,5-5,5 cm diam och 0,3-0,6 cm dj. Belägen på mycket slät, närmast plan, mycket svagt VNV-sluttande häll. (RAÄ dnr 326-62-2010) Äldre beskrivning, se Skannat dokument under Referenser."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark (övervägande lövskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m V om RAÄ Brastad 109:1."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.377025
Longitud: 11.470154
Lämnings-ID: L1970:8785
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 109:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8785