Hällristning L1970:8775 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,5x0,9 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skepp, 1 skeppsfragment (?), 1 hammarliknande figur, 4 obestämbara figurer och 10 skålgropar. Skeppen är 65-68 cm l, av enkellinjetyp, bemanningsstreck med "knopphuvuden" och med spiralstävar med öron. Skeppen har "tillhuggna" stävar. Skeppsfragmentet (?) är 24x24 cm, med "spiralstäv". Cup and ring är 8 cm diam. Den hammarliknande figuren är 8,5x6,5 cm. Obestämbara figurerna är 10-19 cm l. Skålgroparna är 3-6 cm diam och 0,3-0,8 cm dj, varav en med 2 cm l skaft och tre som är sammanhuggna med en av de obestämbara figurerna. Belägen på VSV-sluttande häll. (RAÄ dnr 326-1664-2010) För äldre beskrivning, se Skannat dokument under referenser."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.367279
Longitud: 11.473352
Lämnings-ID: L1970:8775
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 267:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8775