Hällristning L1970:8774 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,1x2 m (Ö-V), bestående av 3 skepp, 1 djurfigur, 1 krökt linje och 13 skålgropar. Skeppen är 27-46 cm l, 2 av dubbellinjetyp, varav 1 med sneda "bemanningsstreck" och "krulle-"stävar; 1 av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Djurfiguren är 19 cm l, fyrbent. Den krökta linjen är 15 cm l. Skålgroparna är 3-6 cm diam och 0,3-1,5 cm dj. Den största med huggmärke (efter borrning) i botten. På hällen finns borrhål. Belägen på svagt Ö-sluttande hällyta. (RAÄ dnr. 326-230-2012) Äldre beskrivning: Hällristning, numera 1,8x1,6 m (N-S), bestående av 3 skepp och 10 älvkvarnar. Skeppen är 25-50 cm l, 2 av dem är dubbellinjiga med "fönster". 1 av skeppen har tre bemanningsstreck. Älvkvarnarna är 3-6 cm diam och 0,2-1,8 cm dj. Ristningen har tidigare varit betydligt större. Ett stort parti bortsprängdes hösten år 1969, då den påträffades i samband med schaktning för kontorsbyggnad. Avritning av det bortsprängda partiet finns på Uddevalla museum."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart S om sprängkant. 0,8 m S om byggnad. 6,2 m NV om RAÄ nr. Brastad 266:1."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.3675
Longitud: 11.472095
Lämnings-ID: L1970:8774
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 266:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8774