Hällristning L1970:8773 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,35x1,65 m (NV-SÖ), bestående av 2 skepp, 1 människofigur, 19 djurfigurer, 1 rektangulär, helt uthuggen figur, 19 linjer och fragment samt 4 skålgropar. Skeppen är 70-73 cm l, enkellinjetyp, varav 1 med bemanningsstreck och styråra. Människofiguren är 19 cm l, med timglasformad kropp. Djuren är 13-34 cm l, varav 15 är tydliga grisar. Den uthuggna ytan är 44x19 cm stor och har 2 "ben" i ett av hörnen. Linjerna och fragmenten 6-32 cm l. Skålgroparna är 4-5,5 cm diam och 0,5-0,8 cm dj. (RAÄ dnr. 3.4.2-2438-2012) För äldre beskrivning, se skannat bokuppslag."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,9 m N om RAÄ nr. Brastad 137:1."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.364713
Longitud: 11.459697
Lämnings-ID: L1970:8773
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 137:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8773