Hällristning L1970:8755 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,4x1,6 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 4 linjer och 2 skålgropar. Skeppen är 87-120 cm l, 1 av dubbellinjetyp och med helt uthuggna skrov, båda med bemanningsstreck. Linjerna är 8-57 cm l. Skålgroparna är 3,5-6 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande häll. Det nedre skeppet är överhugget av en sentida ristning, en båt. Ovanför hällristningsytan är flera sentida ristningar. (RAÄ dr 326-1664-2010) För äldre beskrivning, se Skannat dokument under Referenser."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.376916
Longitud: 11.457438
Lämnings-ID: L1970:8755
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 106:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8755