Hällristning L1970:8750 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2.8x2.7 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 6 människofigurer, 2 djurfigurer, 5 fragmentariska djurfigurer och 48 älvkvarnar. Skeppen är 40-42 cm l, av enkellinjetyp. Människofigurerna 28-37 cm l, helt uthuggna. Djurfigurerna är 26-34 cm. De fragmentariska, ofullständiga figurerna är 6-38 cm. Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0.5 cm dj. Ristningen belägen på SÖ-sluttande häll. Foton och skiss i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m NV om V hörnet av ladugård."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.431213
Longitud: 11.479171
Lämnings-ID: L1970:8750
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 9:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8750