Hällristning L1970:8742 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,5x0,3 m (NÖ-SV), bestående av 1 människofigur, 4 fragment och 2 skålgropar. Människofiguren är 29 cm l, fragmentarisk, med helt uthuggna kropp och hammare i handen. Fragmenten är 8-12 cm l. Skålgroparna är 4,5-6,5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande, mycket vittrad häll. (Raä dnr: 326-2572-2009) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hällmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7,4 m SV om Raä nr 484:1."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.40572
Longitud: 11.501001
Lämnings-ID: L1970:8742
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 484:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8742