Hällristning L1970:8741 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2.15x1.15 m (N-S), bestående av 1 skepp, 1 fotsula, 1 vagnsliknande figur, 3 ofullständiga figurer och 32 älvkvarnar. Skeppet är 32 cm l. Fotsulan är 29 cm l. Den vagnsliknande figuren är 63 cm l. De ofullständiga figurerna är 13-29 cm l. Älvkvarnarna är 2-3 cm diam och 0.3-0.5 cm dj. Ristningen är grunt huggen. .Foton av hällristningarna i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Dalgång. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m SSV om Raä nr 26:1."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.411582
Longitud: 11.459688
Lämnings-ID: L1970:8741
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 26:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8741