Hällristning L1970:8739 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,25x0,35 m (NV-SÖ) bestående av 3 människofigurer och 1 linje. Människofigurerna är 24-33 cm l, med helt uthuggen kropp, varav två bär spjut. Linjen är 13 cm l. Belägen på NÖ-sluttande häll. (RAÄ dnr 326-3080-2010) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1,25x0,35 m (NV-SÖ), bestående av 2 människofigurer. Människofigurerna är 25-34 cm l, spjutbärare med 50-56 cm l spjut. De står efter varandra på hällen med spjuten i samma linje. Skiss i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsbeklätt hällområde."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5,5 m SSÖ om Bro 33:1."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.473752
Longitud: 11.562218
Lämnings-ID: L1970:8739
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 33:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8739