Hällristning L1970:8715 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 12,2x11,85 m (NV-SÖ), bestående av ytorna, yta A, yta B och yta C, alla belägna på samma häll. Yta A: Hällristning, 11,85x4,6 m (NÖ-SV), bestående av 32 skepp, 9 människofigurer, 7 djurfigurer, 1 fotsulepar, ca 35 fragment och linjer, samt 22 skålgropar. Skeppen är 10-114 cm l, flera fragmentariska, av enkellinjetyp, dubbellinjetyp och ned helt uthugget skrov; med och utan bemanning. Människofigurerna är 16-52 cm l, 3 med cirkelrund kropp, varav 1 med svärd och 1 med horn; 2 med timglasformad kropp; övriga streckgubbar, varav 1 med svärd och 1 med jättefallos. Djuren är 15-29 cm l, nästan alla fragmentariska. Fotsulorna är 31-32 cm l, konturhuggna med sandalband. Fragmenten består bl.a. av 2 rader med "bemanningsstreck". Skålgroparna är 2-8 cm diam och 0,2-2 cm dj. Belägen på SV-sluttande häll, delvis mycket kraftigt vittrad och sliten. Nedre delen är bortsprängd, varvid flera figurer förstörts. Jämför Baltzer. 2,5 m NNV om yta A är: Yta B, 1,5x0,65 m (NV.SÖ), bestående av 1 skepp och 2 skålgropar. Skeppet är 50 cm l, dubbellinjetyp, utan bemanning. Skålgroparna är 4,5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på vittrad, VSV-sluttande häll. 2,65 m NV om yta B är: Yta C, 2,55x0,65 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 2 människofigurer, 2 djurfigurer, 2 uthuggna yta och 2 fragment. Skeppen är 71-100 cm l, dubbellinjetyp utan bemanning, båda fragmentariska. Människofigurerna är 22-25 cm h, med helhuggna kroppar och med spjut över huvudet. Djurfigurerna är 16-38 cm l, fyrbenta, varav 1 med horn/öron. De uthuggna ytorna är 22x5 cm stor resp. 16 cm l. Fragmenten är 6-12 cm l. Belägen på NV-sluttande häll. mellan yta B och C är sentida ristningar, bl.a. RA, 1943, IBK, GH, EH och 1944. 2,9 m N om yta A är RAÄ nr. Brastad 137:2, för beskrivning, se detta nummer. (RAÄ dnr. 3.4.2-2438-2012) För äldre beskrivning, se skannat bokuppslag."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.364682
Longitud: 11.459713
Lämnings-ID: L1970:8715
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 137:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8715