Hällristning L1970:8697 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,5 x 2,3 m ( SSÖ-NNV) bestående av 5 skeppsfigurer, 11 obestämbara figurer och 6 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 18-80 cm långa, enkellinjiga, varav 4 har bemanningsstreck och 1 har djurhuvudformad/ spiralformad stäv. De obestämbara figurerna är 3,5-21 cm långa. Älvkvarnarna är 2,5 cm diam och 0,2 cm djupa, ordnade i 2 parallella rader. Belägen på SSÖ-sluttande häll, mitt i vandringsled, där skeppsfiguren är alldeles invid ett stenblock (1,2x1x0,7 m). Stenblocket kan möjligen vara en grav med mittblock? Slagen kvarts förekommer, samt något lite bränd lera? 13 M ÖNÖ om ristningen är en hög? (1 m diam och 0,5-1 m h). Anmälan, beskrivning av nyfynd i samband med dokumentation 2003, av Vitlycke museum."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll på S-sluttande avsats. Ljung- och buskvegetation."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m N om Bro 1:2 och belägen mitt i vandringsled."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.430963
Longitud: 11.47679
Lämnings-ID: L1970:8697
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 1:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8697