Hällristning L1970:8686 i Bro 🇬🇧
Foto av Hällristning L1970:8686 i Bro
Foto av Hällristning L1970:8686 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2.9x1.1 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 2 skepp och 2 älvkvarnar. Skeppen är 105-110 cm l, dubbellinjiga och grunt huggna. Älvkvarnarna är 3 cm diam och 0.3-0.4 cm dj. Ristningen belägen 25-40 graders SÖ-sluttande vattenöversilad mycket vittrad häll. Hällen består av grovkornig granit. Foton i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergsluttning. Skogsmark (buskvegetation)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m N om Bro 10:2."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.43228
Longitud: 11.485124
Lämnings-ID: L1970:8686
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 12:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/43f3856f-cfc3-4196-bd24-ed5103f3bb3b