Hällristning L1970:8685 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6.5x6 m (NV-SÖ), bestående av 35 skepp, 12 ryttarfigurer, 3 ringfigurer, 27 fragmentariska figurer och 160 älvkvarnar. Skeppen är 24-31 cm l. Ett skepp har helt uthugget skrov, medan de övriga är av enkellinjetyp. Arton av dessa har bemanningsstreck. Ryttarfigurerna är 12-20 cm l. Ringfigurerna är 7-13 cm diam. De fragmentariska figurerna är 9-40 cm och består mest av linjer. Älvkvarnarna är 3-6 cm diam och 0.5-1 cm dj. Foton och skiss över hällristningen i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande, vattenöversilad häll. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"19 m NNÖ om grindöppning i stengärdesgård."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.431994
Longitud: 11.485209
Lämnings-ID: L1970:8685
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 10:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8685