Hällristning L1970:8682 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1.07x0.85 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp och 51älvkvarnar. Skeppet är 52 cm l, otydligt och starkt vittrat. Älvkvarnarna är 3-3.5 cm diam och 0.3-0.4 cm dj, vittrade. I berget nedanför ristningen är två järnkrampor nedslagna i borrade hål. Ristningen belägen på 25 graders Ö-sluttande berghäll. Foto i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttande häll. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"22 m VNV om gammal landsväg."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.43463
Longitud: 11.491004
Lämnings-ID: L1970:8682
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 32:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8682