Hällristning L1970:8674 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,85x1,8 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 människofigur, 3 fågelfigurer, 1 trädfigur, 4 fotfigurer, 2 cirkelfigurer, 2 ankarliknande figurer, 12 helhuggna ytor, ca 30 obestämbara figurer, linjer och prickar samt 2 skålgropar. Människofiguren är 17 cm l, överkropp med uppsträckta armar och en hand med fyra fingrar. Fågelfigurerna är 9-13 cm l, tjädar. Trädfiguren är 20 cm h, troligen tall, vari 2 av fåglarna sitter. Fotsulorna är 16-21 cm l, helt uthuggna, varav 1 med utsparat sandalband och 2 parställda och sammanhuggna. Cirkelfigurerna är 13-20 cm diam, delvis prickhuggna. Ankarliknande figurerna 19-21 cm l. Skålgroparna är 2,5 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på mycket slät, närmast plan, mycket svagt S-sluttande häll. (RAÄ dnr 326-62-2010) Äldre beskrivning, se Skannat dokument under Referenser."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark (övervägande lövskog)."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.377014
Longitud: 11.470395
Lämnings-ID: L1970:8674
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 109:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8674