Hällristning L1970:8646 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2.9x2.6 m (NÖ-SV), bestående av 6 skeppsfigurer och 3 älvkvarnar. Skeppen är 18-76 cm l, av enkellinjetyp. Tre har bemanningsstreck. Älvkvarnarna är 3 cm diam och 0.4 cm dj. Ristningen är grunt huggen och något otydlig. Belägen på 20 -25graders SÖ-sluttande häll på vattenöversilat ställe. Skisser och foton i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll på S-sluttande avsats. Ljung- och buskvegetation."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4,5 m NÖ om RAÄ nr 1:1."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.430869
Longitud: 11.476814
Lämnings-ID: L1970:8646
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 1:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8646