Hällristning L1970:8611 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,6x4,4 m (NÖ-SV), bestående av 6 skepp, 2 människofigurer, 1 cirkelfigur och 1 obestämbar figur. Skeppen är 28-126 cm l, 5 av dubbellinjetyp, varav 3 med bemanningsstreck; 1 av enkellinjetyp, utan bemanning. Människofigurerna är 25 cm l, "dansande" med upplyfta armar. Cirkelfiguren är 13 cm diam. Den obestämbara figuren är 69 cm l. Belägen på svagt SV-sluttande häll, delvis mycket slät och ovittrad. (RAÄ dnr 326-62-2010) Äldre beskrivning, se Skannat dokument under Referenser."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3,5 m NÖ om landsväg och omedelbart V om infartsväg."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.345894
Longitud: 11.479898
Lämnings-ID: L1970:8611
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 148:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8611