Hällristning L1970:8580 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1.9x0.5 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp, 2 fragmentariska figurer och 7 älvkvarnar. Skeppen är 93 cm l, av enkellinjetyp utan bemanningsstreck. De fragmentariska figurerna är 28-33 cm l linjer. Älvkvarnarna är 4 cm diam och 0.5 cm dj, placerade i rad. Risningen belägen på SÖ-sluttande häll. Anmälan: Ny beskrivning efter specialinventering/dokumentation av Vitlycke museum, 2004. Hällristning 1,9x0,9 m (NÖ-SV), bestående av 2 skeppsfigurer, 1obestämbar figur och 7 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 53-125 cm långa och enkellinjiga. Det större skeppet har två antropomorfa figurer med trefingrade händer. Den obestämbara figuren, vinkelformad, är 40 cm lång. Älvkvarnarna är 3,5-4 cm diam och 0,4 cm djupa, placerade i rad. Bellägen på svagt SÖ-sluttande häll i vattenrinning."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV-sluttande vattenöversilad berghäll."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m Ö om RAÄ 3:1."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.430991
Longitud: 11.478289
Lämnings-ID: L1970:8580
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 3:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8580