Hällristning L1970:8566 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,35x1,25 m (Ö-V), bestående av 2 skepp, 5 människofigurer, 3 obestämbara figurer och 1 skålgrop. Skeppen är 47-65 cm l, enkellinjetyp, varav 1 med bemanningsstreck och spiralstävar. Människofigurerna är 22-29 cm l, streckgubbetyp, varav 2 beväpnade med pilbåge och siktande mot varandra, och 2 med tydliga svärd i händerna. De obestämbara figurerna, linjer är 14-27 cm l. Skålgropen är 3,5 cm diam och 0,2 cm dj. Belägen på VSV-sluttande häll i vattenrinning. (RAÄ dnr 326-1664-2010) För äldre beskrivning, se Skannat dokument under referenser."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m V om 126:1."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.376308
Longitud: 11.464687
Lämnings-ID: L1970:8566
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 126:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8566