Hällristning L1970:8562 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 8,8x5,3 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 hällristningsytor. Hällristningsyta 1, 7x2,9 m (NÖ-SV), bestående av 26 skepp, 4 människofigurer, 2 fotfigurer, 1 skiva, ca 30 obestämbara figurer och fragment samt ca 20 skålgropar. Skeppen är 25-97 cm l, enkellinjetyp, dubbellinjetyp, med helt uthugget sklrov och krysspant; med och utan bemanning, varav en med paddlar. Människofigurerna är 31-108 cm l, 3 med helt uthuggen kropp, bälte, svärd med doppsko, vader och fallos, varav 1 med spjut. 1 människofigur är "springande", med svärd med doppsko, horn och hand med fem fingrar. Fotfigurerna är 24-11 cm, konturhuggna med tår, parställda. Skivan är 9 cm diam. Obestämbara figurerna och fragmenten är av olika storlek, typ och form. Skålgroparna är 2-6,5 cm diam och 0,3-1 cm dj. Belägen på en närmast plan häll. 2,9 m SÖ om yta A är: Hällristningsyta B, 1,9x1 m (N-S), bestående av 1 skepp och 16 skålgropar. Skeppet är 87 cm l, dubbellinjetyp med bemanning. Skålgroparna är 2,5-6 cm diam och 0,2-1 cm dj. Belägen på närmast plan häll. (RAÄ dnr 326-2595-2010)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"26 m SÖ om S hörnet av åker och 30 m NÖ om skogsväg (NV-SÖ)."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.376248
Longitud: 11.467733
Lämnings-ID: L1970:8562
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 108:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8562