Hällristning L1970:8555 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,2x1,3 m (Ö-V), bestående av 8 skepp, 2 människofigurer, 1 djurfigur, 2 fågelfigurer, ca 15 fragment och 15 skålgropar. Skeppen är 22-72 cm l, 6 av enkellinjetyp, varav 3 med bemanningsstreck; 2 av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Människofigurerna är 22-29 cm l, med kraftiga vader och helt uthuggen fyrkantig kropp, varav 1 med bälta och som håller djurfiguren. Djurfigur är 75 cm l, hjort, fyrbent med hornkrona. Fåglarna är 11,5 cm l. Av skålgroparna är 5 sammanbundna med linjer, så de bildar ett likarmat kors; 3 andra är sammanbundna med linjer. Belägen på plan, NNÖ-sluttande häll, något sliten. (RAÄ dnr. 326-230-2012) Äldre beskrivning: Hällristning, 5,5x1,45 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 8 skepp, 1 människofigur, 3 djurfigurer, varav 1 är försedd med en hornkrona och 1 är en fågel, 1 cirkel, 4 ofullständiga figurer samt ca 15 älvkvarnar. Skeppen, av vilka 2 är sammanhuggna, är 25-60 cm l. Människofiguren, som är fallisk, är 19 cm l. Det kronförsedda djuret, som sannolikt är en ren, är 50 cm l. Fågeln är från näbb till ben 12 cm l. Cirkeln är 11 cm diam. Älvkvarnarna, av vilka 5 är sammanhuggna med linjer och bildar ett kors med ca 15 cm långa armar, är 3-6 cm diam och 0,2-1,2 cm dj. Ristningen är tydlig."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kullrig, slät häll som tidigare varit jordtäckt. Hällen lutar svagt ner mot avsats i NNÖ."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m SSV och vinkelrätt mot S långväggen av kontorbyggnad, 18-23 m V om dess SV hörn."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.367452
Longitud: 11.47229
Lämnings-ID: L1970:8555
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 266:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8555