Hällristning L1970:8522 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,5x2,6 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 skepp, 2 linjer och 12 skålgropar. Skeppen är 70-110 cm l, 1 av enkellinjetyp utan bemanning; 2 av dubbellinjetyp, varav 1 med spantstreck; 1 helt uthugget skrov och med bemanningsstreck. Linjerna är 15-40 cm l. Skålgroparna är 3-5,5 cm diam och 0,3-1 cm dj. Belägen på brant NNÖ-sluttande häll. (RAÄ dnr 326-2595-2010)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"22 m VSV om åkerhörn, 5 m NV om stenmur."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.373089
Longitud: 11.466287
Lämnings-ID: L1970:8522
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 480:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8522