Hällristning L1970:8519 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5.5x4 m (NV-SÖ), bestående av 11 skepp, 2 fotsulor, 2 obestämbara figurer, 10 fragment och 44 älvkvarnar. Skeppen är 27-49 cm l. Ett skepp är dubbellinjigt och de övriga av enkellinjetyp, varav sju har bemanningsstreck. Fotsulorna är 22-29 cm l, konturhuggna, varav en har sandalband. De obestämbara figurerna är 31-36x13-16 cm. Fragmenten är 9-44 cm .Älvkvarnarna är 3-7 cm diam och 0.5-1.5 cm dj. Ristningen belägen på 15-20 graders SÖ-sluttande berghäll. Foton och skiss i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergsluttning med träd och buskar."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"45 m ÖNÖ om NÖ hörnet av uthus och 21 m NV om väg i kurva frånpunkt i åkerkants förlängning (NV-SÖ)."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.41183
Longitud: 11.427828
Lämnings-ID: L1970:8519
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 31:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8519