Hällristning L1970:8507 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,25x1,25 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 1 människofigur, 6 djurfigurer, 4 obestämbara figurer och 3 skålgropar. Skeppet är 90 cm l, 1 av enkellinjetyp och med spiralstävar med öron. Människofiguren är 28 cm l, med uppsträckta armar med fingrar, svärd över axel, fallos, bälte och vader. Djurfigurerna är 17-36 cm l, fyrbenta. Obestämbara figurerna är 6-40 cm l. Skålgroparna är 3-6 cm diam och 0,3-1 cm dj. Belägen på svagt NV-sluttande häll. (RAÄ dnr 326-1664-2010) För äldre beskrivning, se Skannat dokument under referenser."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Blandskog och sly."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.370877
Longitud: 11.481291
Lämnings-ID: L1970:8507
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 124:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8507