Hällristning L1970:8477 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6x2,7 m (NV-SÖ), bestående av 7 skepp, 5 människofigurer, 7 ringfigurer, 1 njurformad figur, 2 spiralfigurer, 5 fragmentariska figurer och 49 älvkvarnar. Skeppen är 26-164 cm l, varav ett är dubbelt konturristat och de övriga av enkellinjetyp. Fyra skepp har bemanningsstreck, ett skepp är bemannat med fyra människofigurer och har en "båtflyttare" under skeppet. Alla människofigurer är helt uthuggna. Ringfigurerna är 5-11 cm diam. Den njurformade figuren är 35x12 cm. Spiralfigurerna, 30-40 cm l, är två spiraler på "stång". Fragmenten är 6-14 cm. Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0,5 cm dj. Foton och skiss över ristningen i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande, delvis moränbundet berg."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m Ö om kant av gammal åker."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.434148
Longitud: 11.490312
Lämnings-ID: L1970:8477
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 19:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8477