Hällristning L1970:8466 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2.3x1.1 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 fragment av skepp samt 19 älvkvarnar. Skeppsfragmenten är 32-37 cm l. Älvkvarnarna är 2.5-4 cm diam och 0.2-0.4 cm dj, delvis otydliga. Ristningen belägen på 5-10 graders S-sluttande sönderflagad berghäll, fläckvis jordtäckt och mycket skadad av eld. Foto i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m NNÖ om NV hörnet av ladugård och 15 m SV om grind i stengärdesgård samt 1 m SSÖ om stenblock i vilken ett gångjärn till grind är fastsatt."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.431935
Longitud: 11.480093
Lämnings-ID: L1970:8466
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 6:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8466