Hällristning L1970:8465 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,45x1 m (NV-SÖ), bestående av 1 åttaekrigt hjul, 1 skepp, 1 komplicerad obestämbar figur, 1 cirkelfigur, 3 fragment och 1 skålgrop. Det åttaekriga hjulet är 47 cm diam, ofyllständigt, med en skålgrop i centrum. Skeppsfiguren är 32 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Den komplicerade figuren är 40 cm l. Cirkelfiguren är 10 cm diam. Fragmenten är 8-16 cm l. Skålgropen är 4,5 cm diam och 0,5 cm dj. Delvis mycket grunt huggen. Belägen på SÖ-sluttande häll med vattenrinning. (Raä dnr: 326-3199-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1.9x0.9 m (NV-SÖ), bestående av 2 ringfigurer, varav en med åtta ekrar (ofullständig), 5 fragment och 3 älvkvarnar. Ringfigurerna är 10-47 cm diam. De fragmentariska figurerna är 12-18 cm. Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0.5 cm dj. Ristningen belägen på 15 graders SÖ-sluttande vattenöversilad häll. Foto och skiss i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogs- och ljungmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m NV om byväg och 7 m ÖSÖ om bergspets mot ljungstråk."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.412646
Longitud: 11.430177
Lämnings-ID: L1970:8465
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 30:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8465