Hällristning L1970:8451 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 7,9x1,3 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 16 skepp, 6 människofigurer, 1 djur, 1 fotfigur, ca 20 fragment och linjer samt ca 30 skålgropar. Skeppen är 20-106 cm l, av enkellinjetyp, dubbellinjetyp och helt uthuggna skrov. Ett tunt prickhugget. Med och utan bemanningsstreck. Både av äldre (äldre bronsålder) och yngre (äldre järnålder) karaktär. Människofigurerna är 14-36 cm l, varav 3 med tydliga svärd i handen. Djurfiguren (hjort) är 28 cm l, tvåbent med hornkrona. Foten är 26x12 cm st, helt uthuggen och med tår. Linjerna och fragmenten är 5-70 cm l, varav flera prickhuggna linjer. Skålgroparna är 2-5 cm diam och 0,2-1 cm dj. Belägen på svagt SV-sluttande häll, delvis i vattenrinning. Mycket slätt och ovittrat berg. (RAÄ dnr 326-1664-2010) För äldre beskrivning, se Skannat dokument under referenser."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ristningens V del är 3 m NÖ om Ö hörnet av uthus och 2 m SV om gränsstolpe. Omedelbart NNÖ om lodrät bergkant, ca 1 m h."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.378344
Longitud: 11.459344
Lämnings-ID: L1970:8451
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 107:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8451