Hällristning L1970:8436 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,27x0,85 m (NV-SÖ), bestående av 4 skepp, 3 fragment och 3 skålgropar. Skeppen är 46-65 cm l, 3 av enkellinjetyp, varav 2 med bemanningsstreck; 1 av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Fragmenten är 9-21 cm l. Skålgroparna är 2-3,5 cm diam och 0,2-0,3 cm dj. Mycket vittrad häll, aktiv vittring omedelbart under det dubbellinjiga skeppet. Belägen på svagt SV-sluttande häll, i vattenrinning. (RAÄ dnr 326-62-2010) Äldre beskrivning, se Skannat dokument under Referenser."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.362231
Longitud: 11.506237
Lämnings-ID: L1970:8436
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 173:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8436