Hällristning L1970:8407 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,1x1,9 m (N-S), bestående av 1 skepp, 1 djurfigur, 1 linje och 7 skålgropar. Belägen på brant bergparti. (Raä dnr:326-3199-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2.07x1.89 m (N-S), bestående av 1 skepp och 7 älvkvarnar. Skeppet är 57 cm l, ofullständigt och grunt hugget. Älvkvarnarna är 2.5-3 cm diam och 0.3-0.4 cm dj. Foto i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande, delvis moränbundet berg."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m V om Raä nr 19:1. 3,5 m SSÖ om Raä nr 19:2. "
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.434148
Longitud: 11.490312
Lämnings-ID: L1970:8407
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 19:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8407