Hällristning L1970:8395 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,4x2,35 m (N-S), bestående av 12 skepp, 3 människofigurer, 1 djurliknande figur, 20 fragment och obestämbara figurer samt 16 skålgropar. Skeppen är 40-73 cm l, varav 9 av dubbellinjetyp, därav 3 med spantstreck och 2 med bemanningsstreck, 1 av dessa har krysspant; 2 är av trelinjetyp, varav 1 med bemanningsstreck; 1 med helt uthugget skrov och bemanningsstreck. Människofigurerna är 12-25 cm l, knäböjande, varav 2 i skepp och 1 "dansande". Den djurliknande figuren är 23 cm l. Fragmenten och de obestämbara figurerna är 8-50 cm l. Skålgroparna är 2,5-8,5 cm diam och 0,2-2 cm dj. 5 av figurerna är överhuggna av andra figurer. Belägen på SSV-sluttande, vattenöversilad häll med en eldskada, rund, ca 1 m diam, mitt på hällen. (Raä dnr: 326-2570-2009) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark (blandskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m NNÖ om åkerkant på en punkt ca 30 m ÖSÖ om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.389966
Longitud: 11.542795
Lämnings-ID: L1970:8395
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 185:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8395