Hällristning L1970:8377 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,3x1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 3 människofigurer, 6 djurfigurer, 9 obestämbara figurer och 1 skålgrop. Människofigurerna är 14-20 cm l, med helt uthuggna kroppar, lyfta armar och fingrar; 1 är fallisk. Djurfigurerna är 17-20 cm l, fyrbenta, varav 2 hålls av människofigurer. Obestämbara figurerna är 2-20 cm l. Skålgropen är 2,5 cm diam och 0,1 cm dj. Belägen på närmast plan, slät och vattenöversilad häll. (Raä dnr: 326-2570-2009) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Halvöppen skogsmark/hällmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10,5 m NV om SV-hörnet av stenmur mot trädgård."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.400738
Longitud: 11.507495
Lämnings-ID: L1970:8377
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 55:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8377