Hällristning L1970:8371 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,45x1,3 m (Ö-V), bestående av 5 skepp, 11 obestämbara figurer och fragment, samt 15 skålgropar. Skeppen är 33-80 cm l, 3 av dubbellinjetyp, varav 1 med bemannings- och spantstreck; 2 av enkellinjetyp med bemanningsstreck. De obestämbara figuren och fragmenten är 10-48 cm l. Skålgroparna är 3-5,5 cm diam och 0,2-1 cm dj, några överst och nederst på hällen osäkra. Belägen på ÖSÖ-sluttande häll. Övre delen av hällen mycket vittrad. (RAÄ dnr 326-62-20210) Äldre beskrivning, se Skannat dokument under Referenser."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På en mot SÖ utskjutande isslipad häll nära åkerkant."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 50 m V om landsväg. 22 m VNV omgärdesgård = gräns."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.362682
Longitud: 11.512572
Lämnings-ID: L1970:8371
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 170:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8371