Hällristning L1970:8368 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1.7x0.6 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 1 djurfigur, 1 människofigur, 1 fragmentarisk figur och 2 älvkvarnar. Skeppet är 65 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Människofiguren är 26 cm l, helt uthuggen. Djurfiguren är 37 cm l, konturristad. En linje förbinder djurets nos med människans arm. Den fragmentariska figuren är en 12 cm l linje. Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0.5 cm dj. Anmälan:"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV-sluttande vattenöversilad berghäll."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m ÖSÖ om RAÄ nr 3:4 och omedelbart NV om gammal körväg."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.430874
Longitud: 11.478477
Lämnings-ID: L1970:8368
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 3:5
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8368