Hällristning L1970:8367 i Brastad 🇬🇧
Foto av Hällristning L1970:8367 i Brastad
Foto av Hällristning L1970:8367 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,1x1 m (Ö-V), bestående av 1 skepp och 5 fragment. Skeppet är 38 cm l, enkellinjetyp utan bemanning. Fragmenten är 9-69 cm l. Belägen på N-sluttande häll. (RAÄ dnr 326-2595-2010)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,7 m Ö om Brastad 480:1"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.373031
Longitud: 11.46631
Lämnings-ID: L1970:8367
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 480:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/a108b648-83b3-457c-9620-a8078959cf47