Hällristning L1970:8365 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,4x0,5 m (N-S), bestående av 1 skepp och 1 skålgrop. Skeppet är 45 cm l, enkellinjetyp med 3 människofigurer ombord. Skålgropen är 3,5 cm diam och 0,4 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande häll. (Raä dnr:326-3199-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 1.4x0.44 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 skepp och 1 älvkvarn. Skeppet är 44 cm l och grunt hugget. Älvkvarnen är 3 cm diam och 0.4 cm dj. Ristningen belägen på 20 graders NÖ-sluttande vattenöversilad berghäll. Foto i inventeringshandlingarna, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergsluttning. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"16 m VSV om NV hörnet av uthus."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.422798
Longitud: 11.464312
Lämnings-ID: L1970:8365
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 24:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8365