Hällristning L1970:8364 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,9x1,6 m (NV-SÖ), bestående av 7 skepp, 3 fragment och 2 skålgropar. Skeppen, 22-66 cm l, varav 6 av dubbellinjetyp och 1 av enkellinjetyp, 2 är fragmentariska. Fragmenten är 8-14 cm l. Skålgropar, 3,5-4,5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande hällyta på överdelen av större häll. (RAÄ dnr. 3.4.2-2438-2012) För äldre beskrivning, se skannat bokuppslag."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,4 m NV om RAÄ nr. Brastad 492:1."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.364565
Longitud: 11.461185
Lämnings-ID: L1970:8364
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 492:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8364