Hällristning L1970:8342 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2.8x2.7 m (NNV-SSÖ), bestående av 4 skepp, 2 människofigurer, 4 fragmentariska figurer och 102 älvkvarnar. Skeppen är 27-63 cm l av enkellinjetyp, varav två med bemanningsstreck. Människofigurerna är 30 samt 39 cm l, helt uthuggna. De fragmentariska figurerna är 11-33 cm. Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0.5 cm dj. Ristningen belägen på SÖ-sluttande vittrad häll. Foto och skiss i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"ÖNÖ-sluttande delvis moränbunden bergrygg."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m SV om öppning i stengärdesgård, invid gammal brukningsväg."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.431894
Longitud: 11.47912
Lämnings-ID: L1970:8342
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 5:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8342