Hällristning L1970:8322 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1x0,7 m (Ö-V), bestående av 1 skepp, 1 vagnsfigur, 2 djurfigurer, 2 fågelfigurer, 1 spiralfigur, 3 fragment och 1 skålgrop. Skeppet är 36 cm l, enkellinjetyp med bemanningsstreck. Vagnsfiguren är 22 cm l och 37 cm br, tvåhjulig, utan dragare. Djurfigurerna är 22-25 cm l, fyrbenta med öron. Fågelfigurerna är 12-16 cm l. Den spiralfomade figuren är 10x6 cm (stävprydnad med öron). Fragmenten är 9-27 cm l. Skålgropen är 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på Ö-sluttande häll. (Raä dnr: 326-2567-2009) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark (gles blandskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3,4 m NNV om Raä nr 26:4."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.396508
Longitud: 11.487419
Lämnings-ID: L1970:8322
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 26:6
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8322