Hällristning L1970:8294 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,6x4,5 m (Ö-V), bestående av 10 skepp, 2 människofigurer, 7 djurfigurer, 7 fotsulor, 1 "Solstativ", 1 vagnsfigur, 2 hjulpar, 1 enkel- och 1 dubbel-spiral, 1 "cup and ring", ca 35 obestämbara figurer och fragment samt 13 skålgropar. Skeppen är 32-115 cm l, 6 av enkellinjetyp varav 5 med bemanningsstreck; 4 av dubbellinjetyp, varav 2 med bemanningsstreck. Människofigurerna är 32-42 cm l, med helt uthuggen kropp. Djurfigurerna är 22-35 cm l, alla fyrbenta, varav 1 med helt uthuggen kropp. Fotsulorna är 18-24 cm l och 9-10 cm br, varav 5 konturhuggna, därav 2 parställda med sandalband; 2 helt uthuggna och med tår, parställda. Solstativet är 74 cm l och 38 cm br. Vagnsfiguren är 38x32 cm, tvåhjulig med dragare. Spiralerna är 19-20 cm, 1 enkel och 1 dubbel. "Cup and ring", 6 cm diam. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på Ö-sluttande häll. Åtskilliga vittringsgropar förekommer i och runt om hällristningsytan. (Raä dnr: 326-2167-2009) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark. Vägkant."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m V om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.398202
Longitud: 11.487907
Lämnings-ID: L1970:8294
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 15:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:8294